SELAMAT DATANG DI BLOG BG NUR KOMTING @Bahagialah bagi orang yang mengerti akan arti cinta@

Motivasi Kerja Organisasi


Motivasi berhubungan dengan kekuatan (dorongan) yang berada di dalam diri manusia, sehingga motivasi kerja menunjuk pada kondisi-kondisi (di dalam dan di luar individu) yang menyebabkan adanya keragaman dalam intensitas, kualitas, arah dan lamanya perilaku kerja. Ada 3 teori yang berhubungan dengan motivasi kerja, yaitu :

1.       Teori Pengharapan

Pada teori ini, orang akan termotivasi dengan baik bila ada peluang untuk mendapatkan insentif pada masing-masing individu. Hal ini terkait dengan 3 konsep, berupa :

a.       Nilai (Value)

Setiap bentuk insentif memiliki nilai positif atau negatif bagi seseorang. Termasuk apakah nilai tersebut besar atau kecil bagi seseorang

b.      Instrumentalitas

Ada hubungan antara pekerjaan yang harus dilakukan dengan harapan yang dimiliki. Dengan kata lain, pekerjaan dilihat sebagai suatu alat untuk mendapatkan suatu yang diharapkan sehingga muncul motivasi

c.       Pengharapan

Persepsi tentang besarnya kemungkinan keberhasilan mencapai tujuan/hasil kerjaAda 3 macam insentif, yaitu :

a.       Insentif materiil, merupakan penghargaan yang tangible, seperti bantuan keuangan

b.      Insentif solidaritas, merupakan penghargaan dari organisasi dan rekan sejawat

c.       Insentif sesuai tujuan organisasi, merupakan penghargaan dari organisasi, misal kesempatan untuk mengembangan pengetahuannya)

2.       Teori Keseimbangan

Ada kecenderungan orang akan membandingkan insentif yang diterimanya dengan insentif yang diterima orang lain. Jika seimbang antara keduanya, maka ada kemungkinan orang akan puas, bila sebaliknya akan ada yang merasa tidak puas sehingga selanjutnya akan mengakibatkan menurunnya motivasi kerja.
3.       Teori Penentuan Tujuan

Pimpinan selaku top manager, jika memberikan tujuan tugas yang jelas akan lebih memotivasi karyawannya daripada hanya sekedar mengatakan “Kerjakan dengan sebaik-baiknya”, padahal tujuan yang hendak dicapai tidak jelas. Penentuan tujuan yang jelas merupakan gaya kepemimpinan tersendiri. Oleh karena itu, tujuan pekerjaan/tugas harus dirumuskan dengan jelas agar orang-orang yang mengerjakan mengetahui dengan baik. Hal ini akan memotivasi mereka untuk bekerja mencapai tujuan tersebut, meskipun mereka tidak terlibat dalam penentuan tujuannya.

Beberapa sumber kepuasan kerja, antara lain :

Mengetahu dirinya telah berhasi dalam menyelesaikan pekerjaannya

Merasa senang telah dapat menggunakan pengetahuan/ketrampilannya

Mendapatkan kesempatan pengembangan ketrampilan pribadi secara mental dan fisik

Kesempatan mempengaruhi orang lain

Penghargaan dari orang lain

Keamanan dalam penghasilan dan kedudukan

Sebaliknya, ketidakpuasan akan berakibat menurunnya motivasi kerja. Beberapa sumber ketidakpuasaan, antara lain :

Kebosanan

Penugasan yang tidak sesuai

Adanya gangguan-gangguan selama kerja

Fasilitas kerja yang minim

Insentif yang tidak sesuai dengan beban kerja

Pada dasarnya manusia menyenangi perlakuan yang adil, sehingga termotivasi dengan baik bila diberlakukan dengan adil. Nilai keadilan merupakan perbandingan antara hasil yang diterima diri sendiri (upaya yang dilakukan sendiri) dengan hasil yang diterima orang lain (upaya orang lain) sehingga berpengaruh terhadap motivasi dalam mengubah upaya, mengubah hasil, meninggalkan situasi dan mengubah pembanding.

Source : www.eng.unri.ac.id

Limong Ploeh Ribe. Panton Aceh

Dalam uroe kha kerja bangunan..
Dak saket badan hana takira..
Demi rupia wahe e rakan..
Batee loen gulam dak ube be raya..

Meunye meuadok nyan ka pekerjaan..
Padup takaran na lam kepala..
Bak busoe teusok cit kajeut reman..
Sang tangan kanan tukang lam desa..

Nye gotoeng royong laju didepan..
Pake meteran uko uko saja..
Meunye buet borong digob yang kuran..
Diuloen tuan buruh keureuja..

Asai limeng ploh geubri bayaran..
Teutap tatahan adak puasa..
Badan meuruoh buluet dibadan..
Mumang pikiran dalam uroe kha..

Keu baje baro wate lebaran..
Silob sipasang payah tamita..
Didara baro pakat jalan jalan..
Mita sikuyan keu minyeuk honda..

Kadang aneuk kumuen dilake jajan..
Dijieh han jeut tan limeng ribe rupia..
Wate tasaleum bek soh bak tangan..
Male loen tuan payah boh muka..

Ie pohon pinang me keumak tuan..
Supaya dek intan rumeh bahgia..
Bek rasa alang wate kunjongan..
Bacuet makanan ken payah taba..

Seumoga sehat jiwa ngen badan..
Beuteutap iman beutrok puasa..
Adak pih hek that kerja bangunan..
Doa bak Tuhan beu ek loen saba..
sumber

Kamera 360. Pantun Aceh

Wahe e rakan bacuet loen ratoh...
Bak peuroh peuroh karang celitra...
Ken dalam Qur'an sinoe ulon boh...
Tapi atra troh bak moderen masa...

Meulumpah canggeh kamera 360...
Mandum jeut tasampoh ata bak muka...
Adak barojeh lagee moto bloh...
Dinoe rakan boeh hi adek luna...


Bibi yang itam kuneng oh dilhoh...
Alis yang putoh jeut sambong teuma...
Muka yang masam lage keuneng boh soh...
Hana payah oen sirutoh jak edit gamba...

Di aneuk agam keubit that putoh...
Di eu ta'eun sampoh ka jatoh cinta...
Man sibak malam pulsa ditem boh...
Disampeng gurupoh jak peugah haba...

Oh watee meurumpok ban ek manok ditoh...
Muka that rusoh anco binasa...
Cukop dipeucagok dikamoe utoh...
Rumoh karapoh jeundela hana...

Bek that tapateh kamera lhe nam ploh...
Takot lheuh tabloh hana selera...
Ineng tapileh hate yang teudoh...
Nibak meuratoh get budi bahasa...
sumber

PENGANGGURAN . Panton Aceh

Tajak u aron roet persimpangan...
Sinan keuh rakan rumoh gudong tuha...
Teuma diriloen cuma pengangguran...
Tiep uroe Tuhan mita keureuja...

Nye buet lam gampong jak sipat jalan...
Mita pasukan nibak pos jaga...
Kalage nyan untong hana meu'oh ban...
Teuma pakri ban tamita cara...

Na cit sige ge jeut keu kuli bangunan...
Tapi jatah reman bak kenet limboi sa...
Kadang padup uroe lakee gantian...
Meunye di badan saket dirasa...

Leon jak kuliah payah lakee jajan...
Susah pikiran di ureung tuha...
Geujak tueng upah lam rimba Tuhan...
Kadang meu utang bak ureung kaya...

Han tatuho jak mita penghasilan...
Pula tanaman keumarau melanda...
Kasaket tapak lam pencarian...
Do'a bak Tuhan sabe loen pinta...

Inoe keuh masa lam kesusahan...
Aleh keuh pajan hudep bahgia..
Han putoh asa di uloen tuan...
Adak dinoe tan meu duaneuk beulanja...
SUMBER

Teupin Raya. Panton Aceh

Salam alaikom kawom saudara..
Duson ngen kota dikeu ngen likot..
Dinoe loen rawon kampong tercinta..
Cuba celitra lam ca'e uloen bot..

Meugah lam nanggroe nan Teupin Raya..
Rame lagoina sinan oh supot..
Na yang duek keudroe na yang beulanja..
Yang cit saudara yang mukat ungkot..

Ureung mukat gule disinan pih na..
Peu loem tahawa keu ruti teutot..
Teuma mukat baje toe jalan raya..
Asai na rupia dumpeu tabalot..

Yang mukat kupi rame lagoina..
Martabak mentega pih na yang punjot..
Boh salak boh giri boh drien boh mangga..
Keunan dum diba sang dari ie rhot...

Dumpeu na dimukat sinan hai mawa..
Adak batee taba abeh dum lagot..
Asai ka inohat jeum karap poh sa..
Tame ju sigra sampoe an supot..

Yang meubek neume sabu ngen ganja..
Nyan ngen geulawa lon rhom bak tu'ot..
Meudrob rame rame sak lam penjara..
Nye nyan usaha parang kamoe bot..

Nye mita raseuki haleu usaha..
Kamoe that bangga hana meudhot dhot..
Umpama hai ummi bang nasrol nama..
Geu mukat pulsa ngen parfum geupot pot

sumber

Aceh Pungoe Belanda Bilang

Perang Belanda di Aceh yang meletus sejak tahun 1873 hingga awal abad XX belum berakhir. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat mengakhiri perang yang telah banyak memakan korban, baik di pihak Aceh maupun di pihak Belanda sendiri. Menjelang akhir abad XIX dan pada awal abad XX, Belanda melaksanakan suatu tindakan kekerasan melalui sebuah pasukan elit yang mereka namakan het korps marechaussee (pasukan marsose).
Pasukan ini dari serdadu-serdadu pilihan yang memiliki keberanian dan semangat tempur yang tinggi, dengan tugas untuk melacak dan mengejar para pejuang Aceh melawan Belanda ke segenap pelosok daerah Aceh. Mereka akan membunuh para pejuang Aceh yang berhasil ditemukan atau setidaknya membuang ke luar daerah Aceh.
Dengan cara kekerasan ini Belanda mengharapkan rakyat atau para pejuang akan takut dan menghentikan perlawanan Belanda. Namun apa yang terjadi ? Akibat tindakan kekerasan tersebut telah menimbulkan rasa benci dan dendam yang sangat mendalam bagi para pejuang Aceh yang bersisa, lebih-lebih bagi keluarga mereka tinggalkan, ayah, anak, menantu, sanak keluarga atau kawomnya yang telah menjadi korban keganasan pihak Belanda.
Untuk membalas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Belanda tersebut para pejuang Aceh melakukan suatu cara yang kemudian diistilahkan oleh Belanda dengan nama Atjeh Moorden atau het is een typische Atjeh Moord, Suatu pembunuhan khas Aceh yang orang Aceh sendiri menyebutnya poh kaphe (bunuh kafir). Di sini para pejuang Aceh tidak lagi melakukan peperangan secara bersama-sama atau berkelompok, tetapi secara perseorangan.
Dengan nekad seseorang melakukan penyerangan terhadap orang-orang Belanda apakah ia serdadu, orang dewasa, perempuan atau anak-anak sekalipun menjadi sasaran untuk dibunuh. Dan tindakan pembunuhan nekad ini dilakukan di mana saja di jalan, di pasar, di taman-taman atau pun pada tangsi-tangsi sendiri.
Pembunuhan khas Aceh ini antara tahun 1910 – 1920 telah terjadi sebanyak 79 kali dengan korban di pihak Belanda 12 orang mati dan 87 luka-luka, sedang di pihak Aceh 49 tewas. Puncak dari pembunuhan ini terjadi dalam tahun 1913, 1917, dan 1928 yaitu sampai 10 setiap tahunnya. Sedangkan di tahun 1933 dan 1937 masing-masing 6 dan 5 kali. Adapun jumlah korban dalam perang Belanda di Aceh selama sepuluh tahun pada awal abad XX (1899-1909) sebagaimana disebutkan Paul Van’t Veer dalam bukunya De Atjeh Oorlog tidak kurang dari 21.865 jiwa rakyat Aceh.
Dengan kata lain, angka itu hampir 4 persen dari jumlah penduduk pada waktu itu. Angka ini setelah 5 tahun kemudian (1914) naik menjadi 23.198 jiwa dan diperhitungkan seluruh korban jiwa (dari pihak Aceh dan Belanda) dalam kurun waktu tersebut hampir sama dengan yang telah jatuh pada masa perang 1873 – 1899.
Hal ini belum lagi korban yang jatuh setelah tahun 1914 hingga tahun 1942. Salah seorang perwira Belanda yang menjadi korban akibat pembunuhan khas Aceh ini ialah Kapten CE Schmid, komandan Divisi 5 Korp Marsose di Lhoksukon pada tanggal 10 Juli 1933, yang dilakukan oleh Amat Lepon. Sementara pada akhir bulan Nopember 1933 dua orang anak-anak Belanda yang sedang bermain di Taman Sari Kutaradja (sekarang Banda Aceh) juga menjadi korban pembunuhan khas Aceh ini.
Pembunuhan khas Aceh adalah sikap spontanitas rakyat yang tertekan akibat tindakan kekerasan yang dilakukan pasukan Marsose Belanda. Sikap ini juga dijiwai oleh semangat ajaran perang Sabil untuk poh kaphe (membunuh kafir). Di samping itu juga adanya suatu keinginan untuk mendapatkan mati syahid. Dan untuk membalas dendam yang dalam istilah Aceh disebut tueng bila, sebuah istilah yang menggambarkan betapa membara semangat yang dimiliki oleh rakyat Aceh.
Akibat adanya pembunuhan nekad yang dilakukan rakyat Aceh tersebut menyebabkan para pejabat Belanda yang akan ditugaskan ke Aceh berpikir berkali-kali. Dan ada di antara mereka yang tidak mau mengikutsertakan keluarganya (anak-istri) bila bertugas ke Aceh. Malahan ada yang memulangkannya ke negeri Belanda. Para pejabat Belanda di Aceh selalu membayangkan dan memikirkan bahaya Atjeh Moorden tersebut.
Mereka tidak habis pikir, bagaimana hanya dengan seorang saja dan bersenjata rencong yang diselipkan dalam selimut atau bajunya para pejuang Aceh berani melakukan penyerangan terhadap orang-orang Belanda, bahkan pada tangsi-tangsi Belanda sekalipun. Oleh karena itu, ada di antara orang Belanda yang menyatakan perbuatan itu “gila” yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang waras, maka timbullah istilah di kalangan orang Belanda yang menyebutnyaGekke Atjehsche (orang Aceh gila), yang kemudian populer dengan sebutan Aceh pungo (Aceh Gila).
Untuk mengkajinya pihak Belanda mengadakan suatu penelitian psikologis terhadap orang-orang Aceh. Dalam penelitian itu terlibat Dr. R.H. Kern, penasihat pemerintah untuk urusan kebumiputeraan dan Arab, Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perbuatan tersebut (Atjeh Moorden) termasuk gejala-gejala sakit jiwa.
Suatu kesimpulan yang mungkin mengandung kebenaran, tetapi juga mungkin terdapat kekeliruan, mengingat ada gejala-gejala yang tidak terjangkau oleh dasar-dasar pemikiran ilmiah dalam Atjeh Moorden tersebut. Menurut R.H. Kern apa yang dilakukan rakyat Aceh itu adalah perasaan tidak puas akibat mereka telah ditindas oleh orang Belanda karena itu jiwanya akan tetap melawan Belanda.
Dengan kesimpulan bahwa banyak orang sakit jiwa di Aceh, maka pemerintah Belanda kemudian mendirikan rumah sakit jiwa di Sabang. Dr. Latumenten yang menjadi kepala Rumah Sakit Jiwa di Sabang kemudian juga melakukan studi terhadap pelaku-pelaku pembunuhan khas Aceh yang oleh pemerintah Belanda mereka itu diduga telah dihinggapi penyakit syaraf atau gila.
Namun hasil penelitian Dr. Latumenten tersebut menunjukkan bahwa semua pelaku itu adalah orang-orang normal. Dan yang mendorong mereka melakukan perbuatan nekad tersebut adalah karena sifat dendam kepada Belanda yang dimiliki yaitu tueng bila. Untuk itu seharusnya tindakan kekerasan jangan diperlakukan terhadap rakyat Aceh.
Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda melaksanakan kebijaksanaan baru yang dikenal dengan politik pasifikasi lanjutan gagasan yang dicetuskan oleh C. Snouck Hurgronje. Sesuatu politik yang menunjukkan sifat damai di mana Belanda memperlihatkan sikap lunak kepada rakyat Aceh, mereka tidak lagi bertindak hanya dengan mengandalkan kekerasan, tetapi dengan usaha-usaha lain yang dapat menimbulkan simpati rakyat.
Penulis: Rusdi Sufi, Sejarawan Aceh

Pingin Ketawa, Masuk aja Gan

Ha ha ha ha ha.......silahkan ketawa dengan lepas, sebelum ketawa itu dilarang dan ada pajaknya. Dan buatlah ketawa itu menjadi sehat buat Anda dan tentunya juga bisa membuat diri Anda menjadi awet muda tanpa harus operasi plastik di salon langganan Anda. Inilah obat yang bisa membuat Anda tertawa lepas dan tentunya gratis.....Silahkan tertawa :


Aku nafsu padamu sayang :

Payudaraku asli lho :
Hai.....cewek !!
Hayoo !! lagi ngintip ya !!

Pantun Gombal

Sekali mendayung,
sampai pulau masuk angin. 
Kubeli kan engkau payung, 
agar hatimu tak terasa dingin

Pergi ke toko baja, 
cuma beli paku.. 
Kamu kemana aja, 
kamu ga kangen sma aku?..

Ikan hiu melayang-layang I love you sayang

Air beriak tanda tak dalam, 
ada serigala berbulu domba. 
Hati aku udah keram, 
untuk cintai kamu yang tiada dua.

Beli bata di daerah terbuka,
batanya bagus juga serba ada. 
Sendiri kita saling suka, 
Berdua kita akan jadi sempurna

Orang jawa jual jamu, 
lagi kebelet sambil bawa batu. 
berharap bisa bersamamu, 
meski ku tunggu sampai akhir waktu.

Sabtu minggu banyak laba laba, 
mata semu didalam pakaian. 
Ketika yang ditunggu tak kunjung tiba, 
hanya kamu yang kupikirkan

api diam menari, 
angin berhembus tiada henti. 
Sepi disini aku sendiri, 
tanpa ada kamu yang menemani :(

Jika ada semut diladang, 
bolehlah kita mengambil nampan. 
Ketika semua orang menghilang, 
hanya kau yang kuharapkan.

meski hanya buah jambu
tapi ini bisa diramu
meskipun jarang ketemu
cintaku hanya untukmu

tak ada kata sesingkat i
tak ada kata seindah love
tak ada kata secantik you

Beli pisang di suramadu
Sayang i miss u

Badan pegel, muka lesu
My baby girl, I really need U

Menuntut ilmu dengan belajar
Deket sama kamu, hatiku berdebar-debar

meski aku sudah kenyang
tetap harus minum jamu
perempuan yang ku sayang
bolehkah aku bertamu

mencari barang sudah ketemu
di antara tumpukan kayu
setiap aku memandang mu
ingin ku bilang I LOVE YOU

Kembang gula di perigi Untuk aku minum jamu Kemana pun kamu pergi Aku slalu rindu kamu

Kalau mau menanam tebu tanamlah di dekat pohon jambu kalau kau cinta padaku bilang saja I LOVE U

Di pinggir kolam makan bubur
Jangan lupa pakai keripik
Dari semalem aye ga bisa tidur
Selalu teringat wajah mu yg cantik

Pohon sagu jatoh di tebang
Pohon duku di bikin sarang
Jangan ragu jangan bimbang
Cinta ku hanya untuk mu seorang

Paling cakep burung gelatik
Di atas awan terbang melayang
Emang banyak wanita cantik
Cuman ade yang abang sayang

wahai seruling buluh perindu
suaranya memikatku
wahai gadis pujaanku
aku sangat cinta kamu

meski hanya buah jambu
tapi ini bisa diramu
meskipun jarang ketemu
cintaku hanya untukmu

Kelap kelip di tengah malam
kulihat bintang sangat menawan
biar cinta banyak rintangan
ku jaga cinta dg kesetiaan

ke cimanggis membeli kopiah
kopiah indah kan kau dapati
begitu banyak gadis yang singgah
hanya kamu yang memikat hati

Makan sate campur lontong
Di tambah sambel kacang
Kepadamu aku tak bisa bohong
Di hatiku sudah terlanjur sayang

Nasi uduk masih anget
Beli nye di pinggir jalan
Yang lagi duduk manis banget
Boleh ga kite kenalan

banyak orng makan rumput
tpi aq makan padi
banyak orang cinta d mulut
tpi aq cinta d hati

Kalau punya gigi ompong
cepat cepat ke dokter gigi
kalau jadi anak sombong
pasti nanti jadi rugi.

Juragan pisau makan buah
Buah kotor kena tinta,
Jangan risau jangan gundah
Karena derita bumbu cinta

Mulanya duka kini menjadi lara
Teman tiada hanyalah sendu
Bila rindu mulai membara
Itulah tanda cinta berpadu

Nasi uduk masih anget
Beli nye di pinggir jalan
Yang lagi duduk manis banget
Boleh ga kite kenalan

Beli kain warna nya merah
Dari kediri pake nya batik
Di godain jangan marah
Salah sendiri punya wajah cantik

Juragan pisau makan buah
Buah kotor kena tinta,
Jangan risau jangan gundah
Karena derita bumbu cinta

Mulanya duka kini menjadi lara
Teman tiada hanyalah sendu
Bila rindu mulai membara
Itulah tanda cinta berpadu

Anak ayam belajar berenang
Anak itik di paya bakau
Mulut menyebut hati terkenang
Rindukan adik jauh di rantau

bunga mawar jgn dibungkus
kalau di bungkus hilang sarinya
punya pacar jgn di putus
kalau di putus sakit hatinya

gara-gara hujan gerimis
membasahi alam semsta
gara-gara senyuman manis
membuat aku jatuh cinta

Beribu - ribu Bintang dilangit
Hanya satu yang bercahaya
Beribu - ribu wanita cantik
hanya kau yang kucinta

jalan pagi-pagi
jangan lpa ngajak santi
walau qta tdak brsma lgi
tpie qau slalu d htie

Tukang jamu
jualan sambil lari.
Apapun permintaanmu
pasti akan aku beri

Beli jamu sama peniti.
hanya kamu yg ada dihati.

JAlan" ke pulau dewata
jangan lupa membeli paku
khan q berikan kau cinta
dengaaaaan sepenuuh hatiku

Paling cakep burung gelatik
Di atas awan terbang melayang
Emang banyak wanita cantik
Cuman ade yang abang sayang

Dari mana datangnya linta,,
dari tanah turun ke kali,,
dari mana datangnya cinta,,
dari mata terus ke hati,,

Kelak saat telah hilang kata,
yg tinggal di rongga dada
hanyalah cinta, sebab saat itu:
nafasku tak butuh lagi udara.

telah menyungai di alir takdir,
rindu mengalir ke hilir,
muara cinta dimana kan berakhir

Ketika pisau tak lebih tajam
dari perasaan kehilangan;
perempuan yg berduka akan
mengiris bawang dengan matanya.

Disulawesi tengah ada palu, 
bikin jungkat jungkit di rumah tua. 
Daripada ngungkit masalalu, 
mending ngerakit masa depan kita berdua :D

KLIK Disini